Privatumo politika

Ši politika apibrėžia, kokia informacija apie Jus gali būti renkama per mūsų tinklapį www.tarppusu.lt, kokiems tikslams ji renkama ir kaip ji yra tvarkoma.

Naudodamiesi mūsų svetaine, arba teikdami mums informaciją apie save, Jūs sutinkate, kad ta informacija būtų naudojama šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka. Jeigu nenorite, kad Jūsų informacija būtų naudojama taip, kaip nurodyta, prašome mums jos nepateikti.

Informacija apie Jus bus renkama, jeigu pateiksite ją tam tikrose mūsų svetainės skiltyse, pavyzdžiui, pateikdami mums užklausas. Šių skilčių tikslas yra nurodomas toje dalyje, kurioje Jūs pateikiate informaciją apie save, ir Mes atitinkamą informaciją naudosime tik nurodytais tikslais.

Visa Jūsų mums pateikta informacija galime pasidalinti su mūsų darbuotojais. Jeigu to aiškiai reikalaus teisės aktai, informaciją apie Jus turėsime suteikti kompetentingoms valstybės institucijoms.

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkoma informacija apie save, galite reikalauti ją ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti, taip pat nesutikti su informacijos tvarkymu. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, Jūs turite pateikti mums prašymą toliau nurodytu elektroninio pašto adresu.

Visi klausimai dėl šios privatumo politikos ir mūsų tvarkomos informacijos apie Jus turėtų būti pateikiami elektroninio pašto adresu tarppusu@gmail.com